Logo Capsula M

Oferta formativa / Formació Professional / Cicles Formatius

Operacions de laboratori

CFGM

Aquests estudis capaciten per realitzar assajos de materials, anàlisis fisicoquímiques, químiques i biològiques, mantenint operatius els equips i les instal·lacions de serveis auxiliars, complint les normes de qualitat i prevenció de riscos laborals i de protecció ambiental.

+ Informació

Institut de Vic (Públic)

Anna Mesalles
93 889 18 78

Enquesta

Valora la web