Logo Capsula M

Oferta formativa / Formació Professional / PFI

Auxiliar de comercialització de productes i logística

Aquests estudis capaciten per dur a terme tasques de distribució i recollida de productes a domicili, i també activitats auxiliars de reposició i condicionament en el punt de venda, i efectuar els seus cobraments associats, atenent a les persones clients/destinatàries i oferint-los un servei de qualitat.

Mòduls de formació professional:

  • Tècniques bàsiques de comercialització              
  • Preparació de comandes i venda de productes               
  • Lliurament i recollida d’enviaments de productes a domicili      
  • Operacions de cobrament en el servei de lliurament i recollida a domicili           
  • Conducció segura en serveis de lliurament i recollida a domicili               
  • Prevenció Riscos Laborals
  • Projecte Integrat
  • Formació en centres de treball

PTT VIC
Ester Cremades, Vanessa Coma i Mele Martínez
938862100 (Demanar per PFI)

Enquesta

Valora la web