Tècniques d’actuació teatral

CFGS

Tècnic/a superior en Tècniques d’actuació teatral: Aquests estudis capaciten per aplicar les tècniques d’interpretació, de moviment i vocals per actuar en viu o en mitjans audiovisuals, per fer tasques de dinamització basades en l’actuació i per preparar en tècniques d’expressió i comunicació, amb criteris artístics, de qualitat i de seguretat.

CEES (Privat)
Pere Puig
600 57 25 08

Valora la web