Salvament i Socorrisme + Batxillerat

CFGM

La titulació doble de batxillerat i ensenyaments esportius (BEsp), permet l’obtenció de dues titulacions de la següent forma: la de batxiller en tres cursos acadèmics i la d’un cicle d’ensenyaments esportius en els dos primers d’aquests tres cursos.

INS de Vic (Públic)
Anna Mesalles
938 891 878

Valora la web