Arts aplicades al mur

CFGS

Per crear una peça pictòrica cal que abans construïm un llenguatge propi a partir de metodologies que ens apropin al procés pictòric en la seva vessant tècnica i també discursiva. Només aleshores podrem elaborar un discurs artístic genuí i tindrem múltiples opcions per expressar-lo. Realitzant aquest Grau Superior coneixeràs els principis del llenguatge artístic i sabràs com aplicar-los per assolir els resultats que tu desitgis en les diferents disciplines i tècniques artístiques. Esdevindràs un professional amb un perfil ampli, creatiu, informat, actiu i participatiu, preparat per assumir diferents tasques amb responsabilitat.

Escola d’Art i Superior de Disseny de Vic
93 885 48 51

Valora la web