Oferta formativa

Oferta alternativa

Els programes de garantia juvenil són una estratègia europea que tenen l’objectiu de facilitar l’accés de les persones joves al mercat de treball, i d’aquesta manera, lluitar contra l’atur juvenil.

Per accedir als programes de garantia juvenil és necessari complir amb una sèrie de requisits, si es compleix amb els requisits, s’ofereix al jove, en un període màxim de quatre mesos, una oportunitat d’ocupació, autoocupació, període de pràctiques o una acció formativa.

Per inscriure’s als programes de garantia juvenil, es pot fer presencialment a través d’una Oficina Jove o una Oficina de Treball del SOC, o de forma digital a través de la pàgina web del Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social.

En funció de les característiques de cada jove, s’ofereix un itinerari o un altre d’entre els següents:

  • Itinerari acadèmic: oferir a les persones joves una acció formativa.
  • Itinerari professional: oferir a les persones joves una oportunitat d’ocupació, autoocupació o un període de pràctiques en empreses. 

Programes